DankwoordDe afgelopen 8 maanden hebben een zeer intensieve periode gevormd waarin onze werkgroep alles in het werk gesteld heeft om de IJshockey sport voor Nijmegen te behouden. Zij hebben voldaan aan alle regels en voorschriften die IJshockey Nederland voorgeschreven heeft en daarvoor zijn wij hen zeer dankbaar.

Ook willen wij graag onze sponsoren bedanken voor hun vertrouwen. Zij hebben zich vanaf de start van de licentie aanvraag solidair getoond met onze plannen en stonden klaar met hun financiële ondersteuning. Ook onder hen heerst grote verbazing over het optreden van

IJshockey Nederland.

Niet in de laatste plaats willen wij onze supporters en vrijwilligers bedanken voor hun

onvoorwaardelijke steun. Zij zijn onmisbaar voor ons en wij waarderen hun inzet en support

enorm. Wij begrijpen hun teleurstelling dan ook als geen ander.

Het is voor zowel onze werkgroep, de sponsoren, de vrijwilligers en supporters dan ook niet te begrijpen dat IJshockey Nederland onze aanvraag niet heeft gehonoreerd.

Ik, als woordvoerder van de sponsorgroep Wolves Nijmegen, wil het bestuur en de voorzitter

van de BeNe League dan ook hartelijk danken namens al onze supporters en vrijwilligers en

onze sponsoren voor het onthouden van de IJshockey sport in Nijmegen.

U kunt trots zijn op het feit dat u duizenden supporters en tientallen bedrijven teleurstelt door

hen hun geliefde sport te ontnemen. U ontneemt hen de mogelijkheid tot het gezellig samenzijn met andere supporters, een tweede huiskamer waar men dagen van tevoren al naar uitkeek. De plek waar ondernemers konden netwerken in een informele setting.

En wat te denken van al die jongens en meisjes die uitkeken om weer, of voor het eerst, te

gaan ijshockeyen. Er lag een volledig opleidingsplan klaar om de jeugd, in samenwerking met

scholen in Nijmegen en omstreken, mee te laten trainen met hun idolen. De mannen van het

eerste waar zij tegenop kijken zoals Bruisten, Houkes, De Jong, Mollen, Brown, Gielen,

Munichman, Verkroost, Suurhof, Zwartbol, Gerritsen, Baasten, Hulten, Postma, Van Brink,

Riedijk, Collard, Jarabek, Veres, Gudden, Verschuren en Gentges. Deze kinderen hadden in

een warm bad terechtgekomen. U neemt dit van deze kinderen af en daar mag u ongelooflijk

trots op zijn. Zij worden nu gedwongen hun heil elders te zoeken om hun doelen te bereiken,

als dit voor veel gezinnen al tot de mogelijkheden behoort. In het ergste geval is een gezin niet in staat om wekelijks ver te reizen om hun kind zijn of haar geliefde hobby te laten uitoefenen. Wij hadden ze graag begeleid en ondersteund in hun proces. Onze hartelijke dank gaat daarom uit naar IJNL en hun beslissing waar iedereen de dupe van is. Deze beslissing, die nergens op begrip en steun kan rekenen behalve bij het IJNL, kent alleen maar verliezers. Alle bovengenoemde partijen, van werkgroep tot aan jongste pupil, begrijpt niet waarom er niet gewoon lekker geijshockeyd kan worden in Nijmegen. Helaas weten de mensen die de beslissingen maken bij het IJNL er nog minder van is de afgelopen periode wel gebleken. Door deze beslissing is IJNL ook een verliezer. In de eerste plaats omdat zij een IJshockey bolwerk gaan verliezen in de competitie waardoor deze niet hetzelfde zal zijn.

Topspelers zullen zelfs in zijn geheel verdwijnen uit de competitie. Ten tweede omdat wij het

er niet bij laten zitten en alles zullen doen om de Nederlandse IJshockey gemeenschap wakker te schudden en alle misstanden van het IJNL aan de kaak zullen stellen en breed zullen uitmeten. Wij zien het als onze plicht naar onze achterban en zullen het niet schromen om hiervoor ook de media alert te maken. Tot hier en niet verder.

De vraag die dan ook bij alle gesprekken met liefhebbers naar voren komt is “Waarom”? Is de

IJshockey gemeenschap in Nederland misschien te groot? Iedere liefhebber van de sport weet dat de competitie al zo klein, zo niet te klein is om een competitief niveau te handhaven. Wij danken IJshockey Nederland dan ook dat zij overduidelijk laten zien ongeschikt te zijn voor het managen van een toch al zo’n kleine competitie. Chapeau.

Waar wij IJshockey Nederland ook voor willen bedanken is het brevet van onvermogen wat zij zichzelf al hebben opgespeld. Door de vooringenomenheid van IJshockey Nederland hoeven wij er ook geen doekjes meer om te winden. Met niet al te veel moeite is er een reeks aan blunders, amateuristisch handelen en meten met 2 maten samen te stellen.

Zo vond de heer D. Micola, nota bene de voorzitter van IJshockey Nederland, het een goed

idee om willekeurig supporters van Nijmegen Wolves te benaderen. Hij deelde hen mede dat

de Belgische deelnemers aan de BeNe league niet correct handelen en insinueerde zelfs dat

er betaald wordt met zwart geld. Een en ander is te horen in een 20 minuten durende audio

opname waarvan IJshockey Nederland zelf zegt dat de voorzitter dit niet gezegd zou hebben

wetende dat het gesprek opgenomen zou worden. IJshockey Nederland geeft dus zelf aan dat er te allen tijde 2 verschillende verhalen verteld zullen worden zoals het hen uitkomt. Wij

danken hem dan ook hartelijk dat hij zichzelf buitenspel heeft gezet en zijn eigen

geloofwaardigheid afgenomen heeft. Het vreemde aan dit verhaal is, dat er geen enkele

consequenties zijn voor een bestuurslid die duidelijk over de schreef gaat. Er wordt daarnaast

niet eens een onderzoek ingesteld naar de feitelijke waarheid van zijn uitspraken. Wij

complimenteren IJNL dan ook met hun passieve en amateuristische manier van werken.

Voor de liefhebbers staat er ook een treffend artikel op Face-off.nl, te weten: 'We moeten af

van de angst om het niet functioneren aan de kaak te stellen' (face-off.nl). Hier wordt duidelijk

uitgelegd hoe onbekwaam het bestuur van IJNL te werk gaat. Zo worden de eigen regels,

vastgelegd in hun eigen statuten, compleet genegeerd. Zodoende kan een Jan Hopstaken

lekker zijn stoel warm houden ondanks het protest van de clubs. Er worden vervolgens

constructies bedacht waarbij men in staat is elkaar in het zadel te houden in plaats van iets te

betekenen voor IJshockey in Nederland. Het enige belang wat het bestuur van IJNL dient is

hun eigen belang, de rest wordt ondergeschikt gemaakt. Het schrijnende is dat dit

amateurisme ons nu de licentie lijkt te kosten.

Achteraf was het wellicht beter geweest om dezelfde werkwijze als IJNL te hanteren ware het

niet dat wij niet met amateurs te maken hebben en wel transparant wensen te zijn. Die

transparantie heeft ons grotendeels de das omgedaan valt op te maken uit de afwijzingsbrief.

Zo zijn er clubs die een financieel gezonde situatie geschetst hebben bij IJNL waardoor zij nu

kunnen deelnemen aan de competitie. Het wrange is, zij wachten tegelijkertijd nog wel op

overheidssteun om de begroting rond te krijgen zodat zij kunnen voldoen aan hun ingediende en reeds al akkoord bevonden plannen.

Waar niet functionerende bestuursleden bij IJNL, die niets bijdragen aan de toekomst van de

IJshockey sport in Nederland, mogen blijven zitten, nemen wij als Wolves Nijmegen juist

afscheid van dergelijke bestuurders. Het is bijna te lachwekkend voor woorden, maar juist dat

werd de werkgroep voor de voeten geworpen. Er werd door IJNL een niet bestaande en

onnavolgbare verband gelegd met een vertrokken bestuurslid. Echter achtte zij het zelf wel aannemelijk. Gezien het feit dat zij constructies verzinnen om elkaar in het zadel te houden verbaast het ons niet dat zij dergelijke constructies aannemelijk achten.

Wij zijn IJNL dan ook zeer dankbaar voor al hun amateurisme en spreken dan ook een motie

van wantrouwen uit naar het bestuur van IJNL. Gelukkig weten wij ons gesteund door een

grote groep liefhebbers die Wolves Nijmegen een warm hart toedragen. Ook voelen wij ons

gesteund door het falende beleid van IJNL. Het heeft ertoe geleid dat wij een omvangrijk

dossier hebben kunnen vormen voor het kort geding welke uiteraard doorgezet gaat worden.

Wij zullen binnenkort ook de stukken op onze website gaan publiceren zodat iedereen inzage

kan krijgen in het communiceren van IJNL.

Namens het bestuur van Wolves Nijmegen en alle IJshockey liefhebbers in Nijmegen en

omstreken,

C.J.M. Houkes

Bestuurslid Wolves Nijmegen

389 keer bekeken1 reactie

Recente blogposts

Alles weergeven