CLUB STATEMENT WOLVES


Zoals bij velen van u al bekend zal zijn is onze club in een felle strijd verwikkeld met IJNL met als inzet een licentie voor The Wolves Nijmegen. Graag willen wij eenieder van u informeren over de commotie van de afgelopen aanvraagperiode en de huidige stand van zaken. Helaas voelen wij ons hiertoe genoodzaakt daar de IJNL een niet constructieve houding aanneemt naar onze club en zelfs bereid is om daarvoor met 2 maten te meten.


Zoals u van ons mag verwachten hebben wij als bestuur alles in het werk gesteld om aan de regelgeving van IJNL te voldoen voor het verkrijgen van een licentie. Een onderdeel hiervan is het samenstellen van een werkgroep samengesteld bestaande uit capabele en toegewijde personen die het niet ontbeert aan enige affiniteit met de club, haar supporters en sponsoren. Als uitgangsbasis voor onze licentieaanvraag hebben wij de regelgeving van IJNL genomen.


Voortvloeiend uit de veelvuldige vergaderingen zijn er commerciële-, financiële- en toekomstplannen ontwikkeld welke de club een realistische toekomstperspectief bieden en waarmee een gedegen beleid gevoerd kan worden. Daarnaast passen onze plannen perfect binnen de gestelde kaders van de reglementen van het IJNL.


Waar wij, Wolves Nijmegen, zowel administratief en financieel volledig aan de regelgeving van het IJNL voldoen welke ook nog gekoppeld is aan een realistische en gezonde toekomstvisie blijkt dit niet afdoende. Vol vertrouwen diende wij onze aanvraag in met de wetenschap dat onze werkgroep prima werk afgeleverd heeft. Tot onze verbazing ontvingen wij een afwijzingsbrief van het IJNL.


Blijkbaar hebben wij buiten de persoonlijke voorkeuren van enkele (bestuurs-)leden van het IJNL gerekend. De afwijzingsbrief van het IJNL was er geen die je van een organisatie als het IJNL mag verwachten. Argumenten die aangedragen werden waren niet inhoudelijk en zeker niet beoordeeld op het door het IJNL zelf voorgeschreven reglement. Er werden verwijzingen gemaakt naar oud-bestuursleden die vanaf de start van de Wolves geen enkele betrokkenheid hebben gehad bij de werkgroep van de Wolves en waar ook publiekelijk reeds al afstand van is genomen. Zij insinueerde dat deze mensen nog steeds onderdeel uitmaakte van de nieuw te starten Wolves.


Omdat wij niets kunnen met persoonlijke onderbuikgevoelens, onterechte insinuaties en niet gegronde verwijten hebben wij contact gezocht met het IJNL met het verzoek om een meeting in te plannen om onze aangeleverde stukken toe te lichten en, ook al zou dit volstrekt onnodig moeten zijn, hun persoonlijke mening ten aanzien van de Wolves aan te horen en deze te bespreken. Daarnaast hadden wij graag vernomen van IJNL wat voor hun de inhoudelijke reden(en) is/zijn voor het afwijzen van onze aanvraag. Graag hadden wij de tips en adviezen vernomen van hen om deze toe te passen in onze plannen.


Ons verzoek om een gesprek werd vrijwel direct afgewezen met een korte reactie. De Wolves moest de afwijzingsbrief maar doornemen en vandaaruit de aanvraag nogmaals indienen. “Een gesprek met de Wolves zou er immers toch niet tot leiden dat zij van mening zouden veranderen en zou alleen maar het enthousiasme van de werkgroep van de Wolves tonen maar daar waren ze al van overtuigd.” Buiten het feit om dat de afwijzingsbrief geen enkel reglementair aanknopingspunt biedt om de aanvraag op aan te passen, werd ons ook gelijk duidelijk dat het IJNL al een vooringenomenheid had waartegen het lastig verweren wordt. Wij nemen dit het IJNL ook zeer kwalijk. Het IJNL straalt graag uit dat het een onafhankelijke en objectieve organisatie wenst te zijn, helaas zijn enkele lieden binnen de organisatie dat niet.


Dat blijkt ook wel toen een van de bestuursleden van het IJNL het nodig vond telefonisch contact te zoeken met een supporter die de IJNL om uitleg vroeg om de afwijzing . In dit ruim 20 minuten durende gesprek zijn er uitspraken gedaan door dit bestuurslid ten aanzien van personen en organisaties die hem, en in het verlengde hiervan ook het IJNL, in een zeer kwalijk daglicht stellen. Deze uitspraken bevestigden onze vermoedens al dat het IJNL een organisatie is waar men met vooringenomenheid opereert en daarnaast te ijdel lijkt te zijn om een handreiking te doen. Dit blijkt eens temeer door de rechtszaak waarmee het IJNL dreigt toen duidelijk werd dat dit gesprek opgenomen is.


Vooropgesteld dat wij het betreuren dat deze audio mogelijkerwijs al uitgelekt kan zijn naar personen en organisaties waar wij geen weet van hebben, laat het IJNL nu haar ware gezicht zien. In een geschreven reactie van het IJNL aan de Wolves werd namelijk medegedeeld dat het betreffende bestuurslid een “een bijzonder waardevol lid van het bondsbestuur is” om in dat zelfde bericht te melden dat “hij tijdens dat telefoongesprek dingen gezegd heeft die niet helemaal overeenkomen met de bestuursstandpunten”. Dat is inderdaad precies het probleem bij het IJNL. Hadden ze namelijk wel volgens de bestuursstandpunten gewerkt en niet volgens hun eigen persoonlijke voorkeuren, hadden wij als de Wolves nu gewoon een licentie gehad.


Tevens werd in dit schrijven medegedeeld dat “hij deze dingen zeker niet had gezegd als hij geweten zou hebben dat deze conversatie zou zijn opgenomen.” Hiermee bevestigd het IJNL zelf al dat er reeds beschuldigingen en insinuaties geuit zijn naar personen en clubs in de Nederlandse IJshockey gemeenschap waarvan iedereen buiten het IJNL niet van op de hoogte mag zijn. Vult u zelf maar in wat

dit alles zegt over de IJNL als controlerende en regulerende organisatie van het Nederlandse IJshockey landschap.


Door de niet constructieve houding van IJNL, de persoonlijke en dus niet-relevante meningen van enkele leden binnen het IJNL en de vooringenomenheid waarmee zij opereren heeft ons doen besluiten andere wegen te bewandelen. Een van deze wegen heeft geleid tot de International Ice Hockey Federation in Zwitserland. Daar is reeds een officiële klacht ingediend over het handelen van het IJNL. Deze gesprekken zijn nu reeds gaande en zal op korte termijn zijn beloop krijgen.


Daarnaast zijn wij volop in voorbereiding om ons juridische pad uit te stippelen. Wij laten het er niet bij zitten en hebben inmiddels al een flink dossier opgebouwd met alle misstanden van het IJNL. Wij bereiden ons voor op de naderende rechtszaak en zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om alsnog de licentie te ontvangen waar de Wolves gewoon recht op heeft.


Uiteraard houden wij u op de hoogte van onze rechtsgang als ook van de officiële klacht bij de Internationale IJshockey Federatie.


Met sportieve groet,

Het bestuur van de Wolves

359 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Dankwoord